23/11/2021 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Od dnia 29.11.2021 r. od godziny 10.00 zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu.
Zmiana będzie polegała na przekierowaniu ruchu w kierunku Dąbrowy Górniczej na lewą jezdnię na odcinku w km 13+750 – 14+250 oraz przełożeniu tymczasowego przystanku z jezdni prawej na asfaltową przewiązkę przed kładką KD-3.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu od 29.11.2021 r. do pobrania TUTAJ

05/11/2021 r.

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH

Wykaz całodobowych numerów telefonów alarmowych w zakresie bieżącego utrzymania DK1 na przebudowywanym odcinku w km 13+750 – 20+700:

04/11/2021 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Od dnia 05.11.2021 r. od godziny 10:00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu w związku z zakończoną rozbiórką obiektu WD-7 w km 15+619. Wprowadzana tymczasowa organizacji ruchu polegała będzie na powrotnym przekierowaniu ruchu na jezdnię lewą przy ul. Ujejskiej.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu od 05.11.2021 r. do pobrania TUTAJ

01/10/2021 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Od dnia 04.10.2021 r. zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu w związku z rozbiórką obiektu WD-7 w km 15+619.
Zmiana polega na tymczasowym przeniesieniu ruchu na wysokości obiektu z jezdni lewej na prawą na okres ok. 3 tygodni.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu od 04.10.2021 r. do pobrania TUTAJ

01/10/2021 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Od dnia 01.10.2021 r. zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu polegająca na wprowadzeniu ograniczenia tonażu znakiem B-5 „Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7 t” w rejonie dzielnicy Ząbkowice w Dąbrowie Górniczej w związku z Przebudową DK nr 1. Objazdy dla samochodów o masie całkowitej przekraczającej 7t znajdują się na załączonym schemacie.

Schemat objazdu od 01.10.2021 r. do pobrania TUTAJ

Legenda do Schematu objazdu:
Nie dotyczy:
- służb miejskich,
- zaopatrzenia,
- pojazdów przebudowy DK-1,
- dojazdów do miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w ulicach: Złota, Uczniowska, Karsowska, Broniewskiego, Olimpijska, Ogrodników, Ujejska, Kryniczna, Konstytucji, Al. Zwycięstwa, Armii Krajowej, Mizerkiewicza, Skłodowskiej-Curie, Dworcowa, Chemiczna, Rapackiego, Traktowa, Szosowa, Dolomitowa, Gospodarcza, Wapienna, Św. Antoniego, Szpakowa.

20/08/2021 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Od dnia 23.08.2021 r. od godziny 10.00 zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu, która będzie polegała na zamknięciu łącznic dojazdowych do/z Węzła Pogoria w Dąbrowie Górniczej oraz skierowaniu ruchu samochodowego objazdami.

Informacja dotycząca objazdów w chwili zamknięcia Węzła Pogoria:

13/08/2021 r.

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH

Wykaz całodobowych numerów telefonów alarmowych w zakresie bieżącego utrzymania DK1 na przebudowywanym odcinku w km 13+750 – 20+700:

30/07/2021 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

W związku z przebudową Drogi Krajowej nr 1 informujemy, że od dnia 04.08.2021 r. zostanie zmieniona organizacja ruchu, droga DK nr 1. Ruch na DK 1 będzie się odbywał głównie na jezdni w stronę Pyrzowic.
Ruch poprzeczny przez przebudowywaną drogę nr 1 będzie odbywał się przez ronda powstałe w ciągu ulic Ujejskiej i Konstytucji.
Na ulicy Krynicznej pozostanie możliwość wjazdu na DK 1 jedynie przez prawoskręty. Ulice Karsów i Kusocińskiego pozostają zamknięte.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu od dnia 04.08.2021 r.
Zmiana Organizacji Ruchu
od dnia 04.08.2021 r.
Zmiana Organizacji Ruchu
od dnia 04.08.2021 r.
Zmiana Organizacji Ruchu
od dnia 04.08.2021 r.

02/07/2021 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Od dnia 05.07.2021 r. o godz. 10.00 zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu dla ul. Kusocińskiego. Ruch dla ul. Kusocińskiego zostanie całkowicie zamknięty z wyjątkiem pojazdów komunikacji miejskiej. Dojazd do dk nr 1 będzie możliwy ul. Konstytucji.

Od dnia 06.07.2021 r. o godz. 10.00 zostanie zmieniona organizacja ruchu na DK1 w km 14+000-20+500 - zwężenie do jednego pasa ruchu w każdą ze stron.

25/06/2021 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Od dnia 28.06.2021 r. zostanie zmieniona organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Karsów z drogą krajową nr 1. Wjazd i wyjazd na przebudowywaną drogę nr 1 z ul. Karsów zostanie całkowicie zamknięty. Dojazd do dk nr 1 będzie możliwy ul. Ujejską.

26/11/2020 r.

Podpisanie Umowy o Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza
Nr projektu wg Umowy o Dofinansowanie: POIS.03.01.00-00-0062/20
Data podpisania UoD: 26.11.2020 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2023
Całkowita wartość projektu: 302 519 189,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 168 399 881,53 PLN

Opis inwestycji:
Przedmiotem projektu jest budowa drogi ekspresowej S1 odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza o długości 6,95 km, zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T.
Początek omawianego odcinka zaczyna się za węzłem „Podwarpie”. Przebudowywana droga przebiega w swoim istniejącym korytarzu na całej długości inwestycji. W okolicach miejscowości Ujejsce droga przecina teren gminy Dąbrowa Górnicza w powiecie Dąbrowa Górnicza i biegnie po swoim istniejącym przebiegu aż do istniejącego węzła „Dąbrowa Górnicza Pogoria” Na całym odcinku przedmiotowej inwestycji przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu.

Główne cele projektu:

11/09/2020 r.

Podpisanie umowy na budowę odcinka Podwarpie - Dąbrowa Górnicza.

Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex. Zobowiązała się do wykonania prac projektowych i robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w czasie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych. Czas projektowana nie jest objęty tym wyłączeniem. Całość zadania zrealizuje za kwotę 282 122 728,56 zł.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39154/DK1-miedzy-Podwarpiem-a-Dabrowa-Gornicza-stanie-sie-droga-ekspresowa-S1