07/10/2023 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD 10.11.2023 r.

Informujemy, że od dnia 10.11.2023r. (piątek) od godziny 9:00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na przywróceniu ruchu autobusów na zamkniętym skrzyżowaniu ul. Al. Zwycięstwa, Konstytucji i Ujejskiej w Dąbrowie Górniczej.

31/10/2023 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD 02.11.2023 r.

Informujemy, że od dnia 02.11.2023 r. łącznice łączące ul. Armii Krajowej oraz Św. Antoniego z DK-1 zostaną ponownie zamknięte dla ruchu samochodowego – ruch od i do Ząbkowic będzie możliwy wyłącznie przez ul. Św. Antoniego.

26/10/2023 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD 27.10.2023 r. – UL. ŚW. ANTONIEGO

W dniu 27.10.2023 r. (piątek) od godziny 15:00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu, polegająca na otwarciu przejazdu kolejowego dla ruchu w ciągu ul. Św. Antoniego.

14/10/2023 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD 20.10.2023 r.

W dniu 20.10.2023 r. (piątek) od godziny 9:00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na zamknięciu przejazdu kolejowego dla ruchu w ciągu ul. św. Antoniego oraz puszczenie ruchu objazdem – zgodnie ze schematem.

Schematy Tymczasowej Organizacji Ruchu: SCHEMAT 1, SCHEMAT 2

14/10/2023 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD 19.10.2023 r.

W dniu 19.10.2023 r. (czwartek) od godziny 11:00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na zamknięciu na rondzie wlotu do Antoniowa oraz puszczenie ruchu przez znajdujący się obok wiadukt – zgodnie ze schematem.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu do pobrania TUTAJ

29/09/2023 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD 02.10.2023 r.

W dniu 02.10.2023 r. (poniedziałek) od godziny 9:00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na uciągleniu ruchu na DK-1 na odcinku 20+100 – 20+300 po jezdni prawej – kierunek Bielsko – Biała, zgodnie ze schematem.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu do pobrania TUTAJ

22/09/2023 r.

UTRUDNIENIA W RUCHU W DNIU 23.09.2023 UL. KONSTYTUCJI

W dniu 23.09.2023 r. (sobota) pomiędzy godziną 06:00, a 12:00 mogą pojawić się utrudnienia w ruchu samochodowym na odcinku ul. Konstytucji (rejon wskazany na mapce dostępnej do pobrania poniej). Powyższe podyktowane będzie realizacją nawierzchni jezdni, co może skutkować chwilowym wstrzymaniem ruchu pojazdów.

Rejon utrudnień do pobrania TUTAJ

15/09/2023 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD 19.09.2023 r.

W dniu 19.09.2023 r. (wtorek) od godziny 09:00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na warunkowym dopuszczeniu do ruchu dróg łącznikowych DŁ1 i DŁ2 - zgodnie ze schematem.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu do pobrania TUTAJ

28/07/2023 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD 01.08.2023 r.

W dniu 01.08.2023 r. (wtorek) od godziny 09:00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na zamknięciu ul. Konstytucji dla ruchu – zgodnie ze schematem. (Do dnia 31.07.2023 r. organizacja ruchu jest wykonywana przez firmę Drogopol - od dnia 01.08.2023 zostaje ona przejęta przez firmę Budimex S.A.)

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu do pobrania TUTAJ

10/07/2023 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD 14.07.2023 r.

W dniu 14.07.2023 r. (piątek) od godziny 12:00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na zamknięciu drogi dojazdowej do ul. Ujejskiej po stronie wschodniej od DK-1 (zjazd od strony Ujejsca) i poprowadzenie ruchu dojazdem do ul. Ujejskiej po stronie zachodniej od DK-1. Ruch na ul. Ujejskiej będzie odbywał się po nowo wybudowanym wiadukcie – zgodnie ze schematem.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu do pobrania TUTAJ

04/07/2023 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD 07.07.2023 r.

W dniu 07.07.2023 r. (piątek) od godziny 10:00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na zamknięciu skrzyżowania Al. Zwycięstwa, ul. Konstytucji i ul. Ujejskiej dla ruchu samochodowego (z wyjątkiem autobusów) i pokierowanie ruchu objazdem zgodnie ze schematami.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu do pobrania TUTAJ

29/06/2023 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD 03.07.2023 r.

W dniu 03.07.2023 r. (poniedziałek) od godziny 09:00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na zamknięciu drogi dojazdowej do ul. Ujejskiej po stronie zachodniej od DK-1 (zjazd od strony Wojkowic Kościelnych) i poprowadzenie ruchu dojazdem do ul. Ujejskiej po stronie wschodniej od DK-1. Ruch na ul. Ujejskiej będzie odbywał się po nowo wybudowanym wiadukcie – zgodnie ze schematem.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu do pobrania TUTAJ

22/06/2023 r.

UTRUDNIENIA W RUCHU W DNIACH 23-25.06.2023 r.

W dniach 23-25.06.2023 r., w związku z prowadzonymi robotami bitumicznymi w ciągu ulicy Ujejskiej wystąpić mogą chwilowe utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ul. Ujejskiej z drogą DŁ3 (łącznik od tymczasowego ronda na DK1 z ul. Ujejską).

Utrudnienia mogą występować:

W niedzielę w dniu 25.06.2023 r. w trakcie wykonywania warstwy ścieralnej wystąpi konieczność zamknięcia skrzyżowania na 3-4 godziny.

W miejscu utrudnień na czas ich występowania ustawione zostaną osoby do kierowania ruchem.

14/04/2023 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU - 17.04.2023 r.

W dniu 17.04.2023 r. (poniedziałek) zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na przełożeniu ruchu na jezdnię prawą w km 18+500 do 19+100.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu do pobrania TUTAJ

11/04/2023 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU - 12.04.2023 r.

W dniu 12.04.2023 r. (środa) zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na przełożeniu ruchu na jezdnię południową w km 20+300 do 20+700 wraz z wprowadzeniem uwolnienia jezdni prawej na wiadukcie kolejowym.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu do pobrania TUTAJ

22/03/2023 r.

DODATKOWE UTRUDNIENIA W RUCHU OD 22.03.2023 r.

Od 22.03.2023 r. zaplanowana została rozbiórka deskowania ustroju nośnego obiektu WD-08 w okolicy ul. Krynicznej pod czynną jezdnią. W związku z tym pojawią się chwilowe ograniczenia w ruchu w obu kierunkach. Zamknięcia będą ok. 10 minutowe. Godziny zamknięć będą dostosowane do natężenia ruchu. Utrudnienia potrwają do ok. 25.03.2023 r.

13/03/2023 r.

DODATKOWE UTRUDNIENIA W RUCHU W DNIU 15.03.2023 r.

W dniu 15.03.2023 r. (środa) od godziny 6.00 do 9.30, a następnie od ok. 14.00 do 17.00 została zaplanowana rozbiórka bramki obiektu WD-08 w okolicy ul. Krynicznej. W związku z powyższym pojawią się chwilowe (ok. 10 min) ograniczenia w ruchu w obu kierunkach.

21/12/2022 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU - 22.12.2022 r.

W dniu 22.12.2022 r. (czwartek) zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na przełożeniu ruchu na jezdnię południową w km 16+200 do 18+550 (pomiędzy przewiązką przy BP, a przewiązką za ul. Kusocińskiego).

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu do pobrania TUTAJ

15/11/2022 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU - 21.11.2022 r.

W dniu 21.11.2022 r. (poniedziałek) zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na częściowym przełożeniu ruchu na jezdnię południową w km 19+100 do 20+150.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu do pobrania TUTAJ

09/11/2022 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU - 09.11.2022 r.

W dniu 09.11.2022 r. (środa) zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na częściowym przełożeniu ruchu na jezdnię południową w km 13+750 do 15+450.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu do pobrania TUTAJ

31/10/2022 r.

OTWARCIE KŁADEK DLA PIESZYCH PRZY UL. KARSÓW I UL. KUSOCIŃSKIEGO

Zawiadamiamy, że 31.10.2022 r. zostaną otwarte kładki dla pieszych przy ul. Karsów i ul. Kusocińskiego w Dąbrowie Górniczej.
Jednocześnie informujemy, że obecnie funkcjonujące przejścia dla pieszych przez DK-1 w rejonie otwieranych kładek zostaną utrzymane – ich likwidacja planowana jest wraz z wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu dla częściowego przełożenia ruchu na nową jezdnię (Wykonawca planuje wdrożyć tę organizację w drugim tygodniu listopada).

30/09/2022 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU - 05.10.2022 r. i 10.10.2022 r.

W dniu 05.10.2022 r. (środa) od godziny 07.00 oraz 10.10.2022 r. (poniedziałek) od godziny 07:00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na kilkukrotnym w ciągu dnia zamknięciu zjazdu z ul. Kusocińskiego na DK-1.
Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała w środę, 05.10.2022 oraz w poniedziałek 10.10.2022 r. od godziny 07:00 do godziny 19:00. Po tym okresie zostanie przywrócona poprzednia, obowiązująca na tym odcinku drogi organizacja ruchu.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu do pobrania TUTAJ

26/09/2022 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 30.09.2022 r.

W dniu 30.09.2022 r. od godziny 07.00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na kilkukrotnym w ciągu dnia zamknięciu zjazdu z ul. Kusocińskiego na DK-1. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała w piątek, 30.09.2022 od godziny 07:00 do godziny 19:00. Po tym okresie zostanie przywrócona poprzednia, obowiązująca na tym odcinku drogi organizacja ruchu.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu od 30.09.2022 r. do pobrania TUTAJ

16/08/2022 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 19.08.2022 r.

Od dnia 19.08.2022 r. od godziny 09.00. zostanie wprowadzona Zmiana organizacji ruchu.
Zmiana ta będzie polegała na zamknięciu odcinka ul. 40-lecia celem budowy kanalizacji oraz puszczenie ruchu samochodowego nowopowstałym wjazdem na drogę DK1. Ruch zostanie poprowadzony zgodnie z załącznikiem

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu od 19.08.2022 r. do pobrania TUTAJ

21/05/2022 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 26.05.2022 r.

Od dnia 26.05.2022 r. od godziny 09:00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na zawężeniu odcinka ul. Konstytucji od tymczasowego ronda w kierunku Antoniowa. Ruch zostanie poprowadzony zgodnie z załącznikiem

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu od 26.05.2022 r. do pobrania TUTAJ

13/05/2022 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 16.05.2022 r.

Od dnia 16.05.2022 r. od godziny 09:00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Planowany czas trwanie robót – 3 dni. Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na zamknięciu odcinka ul. Krynicznej celem budowy sieci gazowej oraz puszczenie ruchu samochodowego objazdem zgodnie z załącznikami.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu od 16.05.2022 r. do pobrania TUTAJ

11/03/2022 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 15.03.2022 r.

Od dnia 15.03.2022 r. od godziny 10:00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Zmiana organizacji ruchu będzie polegała na przekierowaniu ruchu w kierunku Dąbrowy Górniczej na lewą jezdnię na odcinku od ul. Krynicznej do ronda przy ul. Konstytucji.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu od 15.03.2022 r. do pobrania TUTAJ

18/02/2022 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU OD DNIA 21.02.2022 r.

Od dnia 21.02.2022 r. od godziny 10:00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu.
Zmiana ta będzie polegała na przekierowaniu ruchu w kierunku Dąbrowy Górniczej z jezdni prawej przy ul. Kusocińskiego na jezdnię lewą.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu od 21.02.2022 r. do pobrania TUTAJ

23/11/2021 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Od dnia 29.11.2021 r. od godziny 10.00 zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu.
Zmiana będzie polegała na przekierowaniu ruchu w kierunku Dąbrowy Górniczej na lewą jezdnię na odcinku w km 13+750 – 14+250 oraz przełożeniu tymczasowego przystanku z jezdni prawej na asfaltową przewiązkę przed kładką KD-3.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu od 29.11.2021 r. do pobrania TUTAJ

05/11/2021 r.

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH

Wykaz całodobowych numerów telefonów alarmowych w zakresie bieżącego utrzymania DK1 na przebudowywanym odcinku w km 13+750 – 20+700:

04/11/2021 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Od dnia 05.11.2021 r. od godziny 10:00 zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu w związku z zakończoną rozbiórką obiektu WD-7 w km 15+619. Wprowadzana tymczasowa organizacji ruchu polegała będzie na powrotnym przekierowaniu ruchu na jezdnię lewą przy ul. Ujejskiej.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu od 05.11.2021 r. do pobrania TUTAJ

01/10/2021 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Od dnia 04.10.2021 r. zostanie wprowadzona zmiana w Tymczasowej Organizacji Ruchu w związku z rozbiórką obiektu WD-7 w km 15+619.
Zmiana polega na tymczasowym przeniesieniu ruchu na wysokości obiektu z jezdni lewej na prawą na okres ok. 3 tygodni.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu od 04.10.2021 r. do pobrania TUTAJ

01/10/2021 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Od dnia 01.10.2021 r. zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu polegająca na wprowadzeniu ograniczenia tonażu znakiem B-5 „Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7 t” w rejonie dzielnicy Ząbkowice w Dąbrowie Górniczej w związku z Przebudową DK nr 1. Objazdy dla samochodów o masie całkowitej przekraczającej 7t znajdują się na załączonym schemacie.

Schemat objazdu od 01.10.2021 r. do pobrania TUTAJ

Legenda do Schematu objazdu:
Nie dotyczy:
- służb miejskich,
- zaopatrzenia,
- pojazdów przebudowy DK-1,
- dojazdów do miejsc prowadzenia działalności gospodarczej w ulicach: Złota, Uczniowska, Karsowska, Broniewskiego, Olimpijska, Ogrodników, Ujejska, Kryniczna, Konstytucji, Al. Zwycięstwa, Armii Krajowej, Mizerkiewicza, Skłodowskiej-Curie, Dworcowa, Chemiczna, Rapackiego, Traktowa, Szosowa, Dolomitowa, Gospodarcza, Wapienna, Św. Antoniego, Szpakowa.

20/08/2021 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Od dnia 23.08.2021 r. od godziny 10.00 zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu, która będzie polegała na zamknięciu łącznic dojazdowych do/z Węzła Pogoria w Dąbrowie Górniczej oraz skierowaniu ruchu samochodowego objazdami.

Informacja dotycząca objazdów w chwili zamknięcia Węzła Pogoria:

13/08/2021 r.

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH

Wykaz całodobowych numerów telefonów alarmowych w zakresie bieżącego utrzymania DK1 na przebudowywanym odcinku w km 13+750 – 20+700:

30/07/2021 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

W związku z przebudową Drogi Krajowej nr 1 informujemy, że od dnia 04.08.2021 r. zostanie zmieniona organizacja ruchu, droga DK nr 1. Ruch na DK 1 będzie się odbywał głównie na jezdni w stronę Pyrzowic.
Ruch poprzeczny przez przebudowywaną drogę nr 1 będzie odbywał się przez ronda powstałe w ciągu ulic Ujejskiej i Konstytucji.
Na ulicy Krynicznej pozostanie możliwość wjazdu na DK 1 jedynie przez prawoskręty. Ulice Karsów i Kusocińskiego pozostają zamknięte.

Schemat Tymczasowej Organizacji Ruchu od dnia 04.08.2021 r.
Zmiana Organizacji Ruchu
od dnia 04.08.2021 r.
Zmiana Organizacji Ruchu
od dnia 04.08.2021 r.
Zmiana Organizacji Ruchu
od dnia 04.08.2021 r.

02/07/2021 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Od dnia 05.07.2021 r. o godz. 10.00 zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu dla ul. Kusocińskiego. Ruch dla ul. Kusocińskiego zostanie całkowicie zamknięty z wyjątkiem pojazdów komunikacji miejskiej. Dojazd do dk nr 1 będzie możliwy ul. Konstytucji.

Od dnia 06.07.2021 r. o godz. 10.00 zostanie zmieniona organizacja ruchu na DK1 w km 14+000-20+500 - zwężenie do jednego pasa ruchu w każdą ze stron.

25/06/2021 r.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Od dnia 28.06.2021 r. zostanie zmieniona organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Karsów z drogą krajową nr 1. Wjazd i wyjazd na przebudowywaną drogę nr 1 z ul. Karsów zostanie całkowicie zamknięty. Dojazd do dk nr 1 będzie możliwy ul. Ujejską.

26/11/2020 r.

Podpisanie Umowy o Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza
Nr projektu wg Umowy o Dofinansowanie: POIS.03.01.00-00-0062/20
Data podpisania UoD: 26.11.2020 r.
Data zakończenia realizacji projektu wg UoD: 31.12.2023
Całkowita wartość projektu: 302 519 189,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 168 399 881,53 PLN

Opis inwestycji:
Przedmiotem projektu jest budowa drogi ekspresowej S1 odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza o długości 6,95 km, zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T.
Początek omawianego odcinka zaczyna się za węzłem „Podwarpie”. Przebudowywana droga przebiega w swoim istniejącym korytarzu na całej długości inwestycji. W okolicach miejscowości Ujejsce droga przecina teren gminy Dąbrowa Górnicza w powiecie Dąbrowa Górnicza i biegnie po swoim istniejącym przebiegu aż do istniejącego węzła „Dąbrowa Górnicza Pogoria” Na całym odcinku przedmiotowej inwestycji przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu.

Główne cele projektu:

11/09/2020 r.

Podpisanie umowy na budowę odcinka Podwarpie - Dąbrowa Górnicza.

Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex. Zobowiązała się do wykonania prac projektowych i robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w czasie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych. Czas projektowana nie jest objęty tym wyłączeniem. Całość zadania zrealizuje za kwotę 282 122 728,56 zł.

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39154/DK1-miedzy-Podwarpiem-a-Dabrowa-Gornicza-stanie-sie-droga-ekspresowa-S1