Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp wg. Wniosku o PŚP nr 18: 90,49%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp wg. Wniosku o PŚP nr 18: 42,00%


Zaawansowanie finansowe

Postęp wg. PŚP nr 17: 38,45% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej