Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp wg. Wniosku o PŚP nr 23: 93,95%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp wg. Wniosku o PŚP nr 23: 48,68%


Zaawansowanie finansowe

Postęp wg. PŚP nr 22: 57,34% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej