Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp wg. Wniosku o PŚP nr 30: 99,94%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp wg. Wniosku o PŚP nr 30: 67,52%


Zaawansowanie finansowe

Postęp wg. PŚP nr 29: 72,89% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej