Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp wg. PŚP nr 5: 52,47%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp wg. PŚP nr 5: 5,72%


Zaawansowanie finansowe

Postęp wg. PŚP nr 5: 4,99% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej