Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp wg. PŚP nr 13: 90,49%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp wg. Wniosku o PŚP nr 14: 25,00%


Zaawansowanie finansowe

Postęp wg. PŚP nr 13: 21,10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej