Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp wg. PŚP nr 5: 28,81%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp wg. PŚP nr 5: 4,00%


Zaawansowanie finansowe

Postęp wg. PŚP nr 5: 3,04% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej