Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp wg. Wniosku o PŚP nr 41: 99,94%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp wg. Wniosku o PŚP nr 41: 90,09%


Zaawansowanie rzeczowe dla zamówienia dodatkowego (wiadukt WD-24)

Postęp wg. Wniosku o PŚP nr 41: 34,87%


Zaawansowanie finansowe

Postęp wg. PŚP nr 40: 89,12% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej


Zaawansowanie finansowe dla zamówienia dodatkowego (wiadukt WD-24)

Postęp wg. PŚP nr 40: 28,91% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej