Postęp robót

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp wg. Wniosku o PŚP nr 11: 90,51%


Zaawansowanie rzeczowe

Postęp wg. Wniosku o PŚP nr 11: 17,59%


Zaawansowanie finansowe

Postęp wg. PŚP nr 10: 13,91% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej