Zdjęcia z poziomu ziemi

Wrzesień 2023 - ⇅
km 17+040 Węzeł Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (1)
km 17+040 Węzeł Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (2)
km 17+800
km 17+800 - 17+700
DP5
km 17+100
km 17+200
km 17+040 WD-9
km 17+040 Węzeł Dąbrowa Górnicza Ząbkowice łącznica Z4
km 17+040 Węzeł Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (3)
DP3a
DP3
km 16+500
km 16+250
km 16+000
km 15+619 WD-7 (1)
km 15+650
km 15+550 - 15+500
km 15+600
km 15+619 WD-7 (2)
DP1
DP2
km 14+000
km 14+150 KD-3 Kładka dla pieszych
km 14+900 PZDs-4
km 15+620 WD-7
km 15+500
km 15+620 WD-7
km 16+610 WD-8
km 16+700 Węzeł Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice
km 17+000 WD-9 Węzeł Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice
km 17+200 WD-9 Węzeł Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice
km 17+500 WD-10
km 17+000 Węzeł Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice
km 17+000 WD-9 Węzeł Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice
km 17+000 WD-9 Węzeł Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice
km 17+630 WD-10
km 18+200 PZM11-12
km 18+460 KD-13 Kładka dla pieszych
km 18+660 MS-14 PZM-15
km 20+000 Węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria
km 20+000 Węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria
km 20+000 Węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria
km 20+000 Węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria
km 20+200 Węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria
km 20+200 Węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria
km 20+600 PZM-18, MS-19
km 20+600 PZM-18, MS-19
DD2
DŁ1
DŁ3
km 14+100 - 14+000 (1)
km 14+100 - 14+000 (2)
km 14+100 - 14+000 (3)
km 14+156 KD-3 (1)
km 14+156 KD-3 (2)
km 14+200 (1)
km 14+200 (2)
km 16+000 - 15+900
km 16+000
km 16+614 WD-8 (1)
km 16+614 WD-8 (2)
km 17+000 - 16+900
km 17+040 WD-9 (1)
km 17+040 WD-9 (2)
km 17+040 Węzeł Dąbrowa Górnicza Ząbkowice
km 17+100
km 17+300 - 17+200
km 17+500
km 17+700 - 17+600
km 17+700
km 20+500
km 20+484 MS-19
km 18+596 MS-14 (2)
km 18+596 MS-14 (1)
km 17+200 - 17+100
km 17+040 Węzeł Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (7)
km 17+040 Węzeł Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (6)
km 17+040 Węzeł Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (5)
km 17+040 Węzeł Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (4)
km 17+040 Węzeł Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (3)
km 17+040 Węzeł Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (2)
km 17+040 Węzeł Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (1)
km 16+450 (2)
km 16+450 (1)
km 15+619 WD-7
km 15+500 - 15+400
km 0+450
DŁ3 km 0+600
DŁ3 0+500
DŁ3 0+450 - 0+400
DŁ3 0+200
DŁ3 0+200 - 0+100
DD16
DŁ6
km 18+400 - 18+300
km 18+400
km 18+463 KD-13 (1)
km 18+463 KD-13 (2)
km 18+463 KD-13 (3)
km 18+463 KD-13 (4)
km 18+500
km 18+550 -18+600
km 18+596 MS-14 (1)
km 18+596 MS-14 (2)
km 18+596 MS-14 (3)
km 18+596 MS-14 (4)
km 18+600
km 18+661 PZM-15 (1)
km 18+661 PZM-15 (2)
km 18+700 - 18+650
km 18+700
DŁ3
DŁ4
DŁ5
km 13+900 - 13+800
km 14+000
km 15+200 - 15+100
km 15+200
km 16+614 WD-8
km 18+200 - 18+100
km 18+200
km 19+000 - 18+900
km 19+000
km 19+400 - 19+300
km 19+400
km 20+203 Węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria (1)
km 20+203 Węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria (2)
km 20+203 Węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria (3)
km 20+203 Węzeł Dąbrowa Górnicza Pogoria (4)
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅