Podwykonawcy

Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

PODWYKONAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Piotr Wyląg
ul. Dąbrówka 25,
42-350 Koziegłowy, Cynków
Kompleksowe usunięcie drzew i krzewów
2 F.H. TRANSBUD-WULKAN ul. Sosnowa 4,
42-512 Psary, Preczów
Kompleksowa rozbiórka obiektów kubaturowych oraz mostowych
3 SCZ Inwestycje Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 4 lok. 60,
03-721 Warszawa
Kompleksowa przebudowa sieci gazu wysokiego ciśnienia
4 P&B Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 143 a,
44-240 Żory
Przebudowa kanalizacji sanitarnej
5 EKOPRINŻ Sp. z o.o. ul. Furmana 14,
41-300 Dąbrowa Górnicza
Wykonanie sieci wodociągowej
6 GROTEX Sp. z o. o. ul. Lompy 20,
41-800 Warszawa
Przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych,
przebudowa sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

USŁUGODAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 GEODIMEX INWESTYCJE Sp. z o.o. 32-048 Jerzmanowice,
ul. Klonowa 12
Obsługa geodezyjna
2 MENTOR Consulting Sp. z o.o Środowiskowa s.k. 81-100 Toruń,
ul. Szosa Chełmińska 177-181
Usługa na nadzór przyrodniczy
3 "V2B" Maciej Krajewski 40-018 Katowice,
ul. Gen. Józefa Sowińskiego 21
Inwentaryzacja początkowa stanu technicznego budynków, budowli i dróg
4 Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Krupińscy II" sp. jawna 41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Florowska 2B
Wdrożenie, utrzymanie i obsługa tymczasowej organizacji ruchu
5 SAPPER SUPPORT Sp. z o.o. 44-100 Gliwice
ul. Okrężna 8
Nadzór saperski
6 MICHALIK MICHAŁ P. T. U. H. 42-523 Dąbrowa Górnicza
ul. Przelotowa 79
Wynajem sprzętu budowlanego
7 RAMIRENT S.A. 71-066 Szczecin
ul. Świerczewska 3
Wynajem kontenerów
8 Dyszy Andrzej "IMPART" 42-625 Ożarowice Celiny,
ul. Męczenników 34
Najem sprzętu budowlanego

DOSTAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o. 04-761 Warszawa,
ul. Zwoleńska 64A
Dostawa prefabrykatów - przepustów
2 P.P.U. PALISANDER Sp. z o. o. 15-620 Białystok,
ul. Elewatorska 11 B
Dostawa szalunków
3 GZD S.A. 42-470 Siewierz,
ul. Bacholińska 11
Dostawa kruszywa
4 CONFIRME Sp. z o. o. 02-678 Warszawa,
ul. Postępu 13 lok. 3
Dostawa stali zbrojeniowej