Podwykonawcy

Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

PODWYKONAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Piotr Wyląg
42-350 Koziegłowy, Cynków
ul. Dąbrówka 25
Kompleksowe usunięcie drzew i krzewów
2 F.H. TRANSBUD-WULKAN 42-512 Psary, Preczów
ul. Sosnowa 7
Kompleksowa rozbiórka obiektów kubaturowych oraz mostowych
3 SCZ Inwestycje Sp. z o.o. 03-721 Warszawa,
ul. Jagiellońska 4, lok. nr 60
Kompleksowa przebudowa sieci gazu wysokiego ciśnienia
4 P&B Sp. z o.o. 44-240 Żory
ul. Pszczyńska 143 a
Przebudowa kanalizacji sanitarnej;
przebudowa sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia
5 EKOPRINŻ Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Furmana 14
Wykonanie sieci wodociągowej
6 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
GROTEX Sp. z o. o.
41-800 Zabrze
ul. Wolności 191
Przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych; przebudowa sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, budowa kanału technologicznego
7 Dyszy Andrzej "IMPART" 42-625 Ożarowice
ul. Męczenników 34
Wykopy i zasypki przy obiektach mostowych oraz roboty drogowe, wykonanie wykopów pod obiekty mostowe wraz z wywozem urobku do utylizacji na kopalnię Ząbkowice (wykop+załadunek+transport)
8 Primost Południe Sp. z o. o. 42-504 Będzin
ul. Odkrywkowa 91
Roboty żelbetowe dla obiektów kładki dla pieszych
9 Grzegorz Kazimierczak "FREZDROM" Siedlce 08-110 Siedlce
ul. Terespolska 33
Kompleksowe frezowanie nawierzchni bitumicznych
10 KAMKO Krzysztof Osiński 98-161 Zapolice
Beleń 14B
Wykonanie izolacji termozgrzewalnych na obiektach inżynierskich
11 ABF-MOSTY Sp. z o. o. 41-708 Ruda Śląska
ul. Pawła 6
Kompleksowa dostawa oraz montaż łożysk elastomerowych dla obiektów KD-3 i KD-13
12 FREYSSINET POLSKA Sp. z o. o. 02-215 Warszawa
ul. Głuszycka 5
Dostawa oraz kompleksowy montaż sprężania konstrukcji dla obiektów KD-3 i KD-13
13 PSRI POLSKA Sp. z o. o. 40-311 Katowice
ul. Chłodna 2A
Kompleksowe wykonanie wzmocnienia podłoża metodą DSM
dla obiektów WD-7 oraz WD-10; wykonanie wzmocnienia podłoża
pod nasyp na drodze DP 5
14 TSF-BAU S. FISIOR Sp. k. 43-100 Tychy
ul. Serdeczna 11
Wykonanie robót drogowych
15 MSP ENGINEERING Sp. z o. o. 72-002 Dołuje
ul. Wiosenna 6
Kompleksowa dostawa oraz montaż dylatacji modułowych dla obiektów KD-3 i KD-13 oraz WD-07, WD-08, WD-09, WD-10 i MS-14
16 FEDRECHT Sp. z o. o. 43-220 Bojszowy Nowe
ul. Kowola 11
Kompleksowe zabezpieczenie wykopów z zastosowaniem tymczasowych ścianek szczelnych
17 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budex Sp. z o. o. 34-453 Ochotnica Dolna
ul. Sikory 40A
Roboty żelbetowe na obiektach WS4; MS14; MS19, wykonanie przepustów
18 "OLAN POŁUDNIE" Sp. z o. o. 33-200 Dąbrowa Tarnowska
ul. Szkolna 6
Kompleksowe wykonanie skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
19 P2P Sp. z o. o. 38-315 Uście Gorlickie
Uście Gorlickie 135
Roboty żelbetowe na obiektach WD7; WD8; WD9; WD10;
20 G-PROJEKT Sp. z o. o. 33-300 Nowy Sącz
ul. Gen. Franciszka Kleeberga 12/2
wykonanie rurociągu wody przemysłowej o średnicy DN 1200 i DN 1600;
wykonanie zbiorników retencyjnych ZR1, ZR2, ZR3A, ZR3B, ZR6, umocnienie rowów elementami betonowymi
21 ENVIESA Sp. z o. o. Sp. k. 44-100 Gliwice
ul. Toruńska 4
Przebudowa kolizji wysokiego napięcia (WN) 110 kV relacji Łagisza Kądzielów/odczep do Kądzielowa
22 GGT SOLUTIONS S.A. 43-215 Studzienice
ul. Jaskółek 10
Wykonanie pali CFA na obiekcie MS-19 wraz z przeprowadzeniem próbnych obciążeń pali
23 Mariusz Wilkowski KOBALT 26-634 Gózd
Klwatka Królewska 30
Stabilizacja gruntu
24 P1 Budownictwo Wodne
JANUSZ PIÓREK
34-100 Wadowice
ul. Lwowska 58/10
Wykonanie drenażu wraz ze studniami drenarskimi oraz wykonanie przepustów HDPE i GRP wraz z wlotami i wylotami, wykonanie umocnień rowów oraz wykonanie robót melioracyjnych
25 KPRM INFRASTRUKTURA
Sp. z o. o.
43-600 Jaworzno
ul. Fryderyka Chopina 96
Dostawa i montaż łożysk mostowych
26 INŻBUD TT
Sp. z o. o.
44-200 Rybnik
ul. Jerzego Giedroycia 8
Wykonanie kanalizacji deszczowej
27 AARSLEFF
Sp. z o. o.
02-681 Warszawa
ul. Aleja Wyścigowa 6
dostawa i wykonanie posadowienia obiektu mostowego MS-14
28 "STAL-BUD"
Sp. z o. o.
43-430 Skoczów
ul. Wiślańska 26
wykonanie, dostawa i montaż balustrad aluminiowych dla kładek, wiaduktów, mostów, przepustów
29 PROINVEST
Sp. z o. o.
63-900 Rawicz
ul. Stanisława Kamińskiego 40
montaż i uruchomienie pompowni P1 Qmax i pompowni P2 Qmax
30 "BBR POLSKA"
Sp. z o. o.
03-236 Warszawa
ul. Annopol 14
sprężanie konstrukcji obiektów WD-07, WD-08, WD-09, WD-10
31 WILCZEK KRAKÓW
Sp. z o. o.
30-430 Kraków
ul. Podhalańska 11A
dostawa wpustów wraz z odpływami na obiekty mostowe oraz wykonanie odwodnienia
32 SAJJ-BUD ANASIEWICZ SYLWIA 24-200 Bełżyce
Matczyn 6A
roboty budowlane wykończeniowe w tym m. in. wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej, nawierzchni z kostki kamiennej, z kostki betonowej, krawężniki betonowe oraz umocnienie skarp typu ciężkiego wraz z humusowaniem
33 "DOMBUD" TOMASZ SZCZOTKA 34-350 Żabnica
ul. Wodospadowa 7
wykonanie robót żelbetowych na obiektach mostowych MD-01 i MD-02
34 PROJECT INVEST JAKUB ŻUCHOWICKI 03-721 Warszawa
ul. Jagiellońska 4/60
przebudowa wodociągu W5, W8, W9 Dąbrowa Górnicza
35 HYDROTECC-ANG
Sp. z o. o.
04-078 Warszawa
ul. Giuseppe Garibaldiego 4/1P
wykonanie nawierzchni żywicznych oraz zabezpieczeń malarskich powierzchni betonowych
36 FBSERWIS S.A. 01-204 Warszawa
ul. Siedmiogrodzka 9
przebudowa oraz budowa oświetlenia drogowego
37 R.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O. O. 31-411 Kraków
ul. Nad Strugą 7a
wykonanie nawierzchni jezdni (warstwy wiążącej oraz przeciwspadków warstwy ścieralnej) na obiektach inżynierskich MD-1, MD-2, PZDŚ-4, WD-7, WD-8, WD-9, WD-10, MS-14, MS-19
38 KONSORCJUM FIRM:
ZAKŁAD INSTALACJI BUDOWLANYCH II SP. Z O.O.
I INKO SP. Z O.O.
44-100 Gliwice
ul. Konarskiego 25B
przebudowa wodociągów W4, W6, W7, W10, W11, W12, W13, W14
39 MR-CAT Sp. z o.o. Sp. k. 26-008 Górno
Górno Parcele 55/1
montaż ekranów akustycznych
40 P.P.U. UNOPOL-BIS Andrzej Szejka 44-102 Gliwice
ul. Na Zbiegu 12
montaż punktów pomiarowych ochrony katodowej na przekładanych gazociągach PSG G4A; G4B; G5A; G5B
41 DARIUSZ NIEDZIELA F.H.U.P. AXA 30-348 Kraków
ul. Skotnicka 224
wykonanie robót brukarskich, stożków i powierzchni płaskich, ścieków i schodów przy obiektach mostowych i przepustach
42 KRZYSZTOF DRÓŻDŻ FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "WEKTOR" 28-100 Busko-Zdrój
ul. Podgaje 68
wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego i cienkowarstwowego
43 DROGMOL Sp. z o.o. Sp. k. 42-625 Pyrzowice
ul. Wolności 84
kompleksowe wykonanie oznakowania pionowego obejmujące materiał i robociznę
44 AM4 PLUS Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie
ul. Piłsudskiego 127
wykonanie nawierzchni betonowych na pierścieniach rond oraz zatokach autobusowych
45 P.H.U. M-R-B THERM
inż. Mateusz Budziński
59-150 Grębocice
Wilczyn 15
kompleksowy montaż ogrodzenia z siatki metalowej wraz z bramami i furtkami
46 PAWEŁ CHOJECKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 96-200 Rawa Mazowiecka
Kaleń 31
kompleksowe prace wykończeniowe - umocnienie skarp, humusowanie, nasadzenia zieleni drogowej
47 FIEDOR GROUP COMPANY
Sp. z o.o.
41-940 Piekary Śląskie
ul. Podmiejska 21A
dostawa i montaż barier betonowych
48 GGT SOLUTIONS S. A. 43-215 Studzienice
ul. Jaskółek 10
wykonanie ściany oporowej dla wiaduktu na węźle Pogoria
49 STALPRODUKT S. A. 32-700 Bochnia,
ul. Wygoda 69
dostawa i montaż barier ochronnych

USŁUGODAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Complex Projekt Sp. z o. o.
biuro projektowo - konsultingowe
40-568 Katowice,
ul. Ligocka 103/8
Opracowania projektowe
2 GEODIMEX INWESTYCJE Sp. z o.o. 32-048 Jerzmanowice,
ul. Klonowa 12
Obsługa geodezyjna
3 MENTOR Consulting Sp. z o.o Środowiskowa s.k. 81-100 Toruń,
ul. Szosa Chełmińska 177-181
Usługa nadzoru przyrodniczego
4 "V2B" Maciej Krajewski 40-018 Katowice,
ul. Gen. Józefa Sowińskiego 21
Inwentaryzacja początkowa stanu technicznego budynków, budowli i dróg
5 Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Krupińscy II" sp. jawna 41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Florowska 2B
Wdrożenie, utrzymanie i obsługa tymczasowej organizacji ruchu
6 SAPPER SUPPORT Sp. z o.o. 44-100 Gliwice
ul. Okrężna 8
Nadzór saperski
7 POL-MIEDŹ-TRANS Sp. z o.o. 59-301 Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 190
Usługi transportowe - transport kolejowy grysów
8 MICHALIK MICHAŁ P. T. U. H. 42-523 Dąbrowa Górnicza
ul. Przelotowa 79
Wynajem sprzętu budowlanego
9 RAMIRENT S.A. 71-066 Szczecin
ul. Świerczewska 3
Wynajem kontenerów, wynajem sprzętu budowlanego
10 Dyszy Andrzej "IMPART" 42-625 Ożarowice Celiny,
ul. Męczenników 34
Najem sprzętu budowlanego
11 RENTA Sp. z o. o. 40-203 Katowice,
al. Roździeńskiego 188A
Wynajem sprzętu budowlanego
12 FIRMA TRANSPORTOWA DAR-BET Dariusz Małota 42-470 Siewierz,
ul. Żeromskiego 6
przewóz drogowy towarów
13 SILESIA-INVEST Sp. z o. o. sp. k. 44-100 Gliwice,
ul. Jana Siemińskiego 18-20
Wynajem maszyn budowlanych
14 TSF-BAU S. FISIOR Sp. k. 43-100 Tychy,
ul. Serdeczna 11
Wynajem maszyn budowlanych
15 FHU FABEX Fabian Czapla 42-450 Grabowa,
ul. Topolowa 12
Przewóz drogowy towarów
16 Usługi Transportowe "Tomek"
Tomasz Olejniczak
62-230 Witkowo,
Ruchocin 22
Wynajem ciągników z beczką i zamiatarką
17 PPUH "DOLOMIT"
Kopalnia "Ząbkowice" S.A.
42-520 Dąbrowa Górnicza,
ul. Dolomitowa 6
Odbiór odpadów budowlanych
18 ALBA MPGK Sp. z o. o. 41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Starocmentarna 2
Usługi utrzymania zimowego
19 HYDROBUD Sp. z o. o. 32-540 Trzebinia,
ul. Świętego Stanisława 14
Usługi sprzętowe
20 STORM GRAY UNIT Sp. z o. o. 41-909 Bytom,
ul. Świętochłowicka 14
Usługi ochrony
21 ETA EURODROGI Sp. z o. o. 41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 6/1A
Usługi utrzymania nawierzchni
22 SZYMCZYK STANISŁAW Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowo-Transportowe 41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Tworzeń 117
Usługi transportu barier betonowych z wykorzystaniem HDS
23 Kamil Pecio Logistics 00-116 Warszawa
ul. Świętokrzyska 30/63
Usługi transportowe
24 FISIOR TOMASZ GRUPA SPRZĘTOWA 42-624 Ożarowice Ossy
ul. Wyzwolenia 23
Usługi sprzętowe
25 Firma "Kosmo-Trans"
Wojciech Piaśnik
32-300 Olkusz
ul. Kosmolów 110A
Załadunek i transport
26 Transport Budowlany
Sp. z o. o.
42-672 Wieszowa
ul. Tarnogórska 4
Usługi sprzętowe
27 Contspol LCCG
Sp. z o. o. Sp. k.
20-023 Lublin
ul. Fryderyka Chopina 41/2
Usługi sprzętowe
28 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Artur Pyrek 42-512 Malinowice
ul. Słoneczna 2
Usługi sprzętowe
29 Paweł Mrożek - Firma Handlowo-Usługowa MAX POL 28-100 Busko Zdrój
os. Piłsudskiego 6/12
Usługi transportowe
30 ECOPRIME
Sp. z o. o.
41-909 Bytom
ul. Kosynierów 27
Usługi ochrony
31 TRANSMAR II
Sp. z o. o.
43-215 Studzienice
ul. Zagajniki 21
Usługi transportowe
32 P.P.U.H. BET-POL Rafał Furmanek 44-270 Rybnik
ul. Raciborska 251a
usługi remontu cząstkowego nawierzchni
33 Krzysztof Kowalski FPHU "TRANS-BUD" 98-355 Działoszyn
ul. Wyzwolenia 191
transport kruszywa
34 ENERGY LOGISTICS WOJCIECH TARABASZ ENERGY MINERALS S.C. W. TARABASZ Ł. KOWALSKI 26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Wierzbowa 17
usługi przewozu drogowego towarów
35 MM Jawor Spółka Jawna 33-395 Chełmiec
Trzetrzewina 443
transport kruszywa
36 SUPLANT S.C. ANITA KUBICKA, MARTA RUS 98-355 Trębaczew
ul. Słoneczna 10A
transport piasku samochodami typu wanna
37 MAT TRANS Dariusz Izdebski 32-327 Gorenice
Zawada 83
usługi sprzętowe
38 Mieczysław Brania F.P.H. Usługi Budowlane Transport Drogowy MAT-BRUK 34-115 Ryczów
ul. Jana Pawła II 17
transport kruszywa
39 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DŹWIGBUD" S.C. 42-520 Dąbrowa Górnicza
ul. Konstytucji 46
wynajem dźwigu
40 KRZYSZTOF SZYMCZYŃSKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "AKCENTY" 42-100 Kłobuck
ul. Gen. Rómmia 10/3
usługi transportowe
41 TRANSPORT CIĘŻAROWY I ROBOTY ZIEMNE ADRIAN ROJ 43-170 Łaziska Górne
ul. Gostyńska 18
transport masy bitumicznej
42 MAŁOTA JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 42-470 Siewierz
ul. Zbożowa 60
transport kruszywa
43 SMOK GRZEGORZ "SMOK TRANS" 42-520 Dąbrowa Górnicza
ul. Europejska 21
transport kruszywa
44 AGRONEST Sp. z o. o. 98-355 Raciszyn
ul. Leśna 1
transport kruszywa
45 KRZYSZTOF MULARCZYK USŁUGI PRZEWOZOWE 32-046 Minoga
Nowa Wieś 77
usługi transportowe
46 ALEKSANDRA MICHALSKA FIRMA "WŁOCH" USŁUGI TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE 41-708 Ruda Sląska
ul. Pawła 6
usługi sprzętowe
47 ATEST BŁASIAK, OSKĘDRA, SKULSKI Spółka Jawna 43-600 Jaworzno
ul. Jana Matejki 31A
obciążenia próbne obiektów mostowych
48 "ISSA II" Piotr Górski 33-300 Nowy Sącz
ul. Krakowska 71b
usługi transportowe
49 ŁONAK MARIUSZ Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowe - MARTRANS 41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Tworzeń 57
usługi transportowe - przewóz barier betonowych
50 LEO-MAR Sp. z o. o. 41-216 Sosnowiec
ul. Mikołaja Reja 7
usługi transportowe
51 USŁUGI PRZEWOZOWE GŁOWACZ JERZY 32-500 Balin
ul. Pańska 13
transport kruszywa i masy bitumiczno-asfaltowej
52 S.O.S. BUSINESS SOLUTION Sp. z o. o. Sp. k. 40-240 Katowice
ul.1 Maja 88
usługi ochrony zaplecza budowy
53 KILOUTOU POLSKA Sp. z o. o. 92-412 Łódź
ul. Rokicińska 142Y
wynajem sprzętu budowlanego
54 AMF-TRANS SEBASTIAN DRYGIERCZYK 41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieszkowskiego 26/20
transport kruszywa
55 WASTE WORLD Sp. z o.o. 44-102 Gliwice
ul. Stanisława Witkiewicza 9A
odbiór odpadów z budowy
56 EWA RYGAŁ MR MOTO 41-215 Sosnowiec
ul. Limbowa 16
usługi transportowe samochodem samowyładowczym 8x4, 6x6/6x4
57 "MIKRO-WAG" Wagi Samochodowe Łukasz Rogowski 33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 239a
najem wagi pomostowej
58 GRABIWODA JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "WOT" 41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Brzozowa 6
usługi transportowe samochodem z HDS
59 ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE DAWID CYRAN 47-440 Łęg
ul. Poprzeczna 2
usługi sprzętowe
60 CORA ANDRZEJ USŁUGI TRANSPORTOWO-USŁUGOWE
COR-TRANS
32-552 Płaza
ul. Świętego Jana Pawła II 1
usługi transportowe
61 "TRAKT" Sp. z o.o. Sp.k. 40-159 Katowice
ul. Jesionowa 9A
usługi projektowe
62 WSZOŁA PATRYK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "NEKAP" 42-512 Preczów
ul. Sosnowa 7
usługi przekruszenia materiałów betonowych
63 DAMIAN SZYMCZYK P.W. DAM-TRANS 41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Tworzeń 117
najem koparki gąsienicowej
64 TACHOART MAREK MIKULSKI 44-100 Gliwice
ul. Wincentego Styczyńskiego 5/2
transport masy bitumicznej
65 MONIKA NOWIŃSKA TRANS-BUD 44-187 Wielowieś
ul. Czarkowska 6
usługi myjką wysokociśnieniową
66 USŁUGI BUDOWLANE Andrzej Poraj 42-284 Herby
Kalina ul. Działkowa 3
usługi koparką kołową (bez systemu)
67 BOGDAN BROS FIRMA TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWA "KOPEX" 32-091 Raciborowice
ul. Jana Długosza 45
usługi koparką kołową (bez systemu i z systemem)
68 P.T.U.H. TRUCK-TRANS-LOGISTIC KAZIMIERA GRINDA 41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Krasińskiego 29/6
wynajem samochodu samowyładowczego
69 ŁUKASZ MIREK MIRKOP 32-049 Przeginia
Przeginia 335
usługi koparką kołową (bez systemu)
70 SELLUS Sp. z o. o. Sp. j. 42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Rudna 19C
wynajem samochodu samowyładowczego
71 ROJKOP BARTŁOMIEJ ROJ 44-172 Chechło
ul. Piękna 9
wynajem samochodu samowyładowczego
72 P.H.U. Trans-Sped-Sławomir Przydacz 98-320 Zofia
Zofia 3
usługi koparką kołową (bez systemu i z systemem)
73 RICARDO RYSZARD KOT 41-711 Ruda Śląska
ul. Pionierów 12
prace porządkowe na terenie budowy
74 FIRMA BUDOWLANA "KRIS-KOP" KRZYSZTOF MORDARSKI 33-386 Brzezna
Brzezna 32
wynajem samochodu samowyładowczego 8x6 z hydroburtą
75 JULPAMA SYLWIA BEDNARSKA 42-677 Czekanów
ul. 3 Maja 8
usługi myjką wysokociśnieniową na samochodzie

DOSTAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o. o. 04-761 Warszawa,
ul. Zwoleńska 64A
Dostawa prefabrykatów - przepustów
2 KOPALNIA WAPIENIA "CZATKOWICE" Sp. z o.o. 32-065 Krzeszowice,
ul. Czatkowice Dolne 78
dostawa mączki wapiennej
3 PALISANDER Sp. z o. o. 16-070 Choroszcz,
ul. Zaczerlańska 17
Dostawa szalunków
4 GZD S.A. 42-470 Siewierz,
ul. Bacholińska 11
Dostawa kruszywa
5 CONFIRME Sp. z o. o. 02-678 Warszawa,
ul. Postępu 13 lok. 3
Dostawa stali zbrojeniowej
6 Transbud Wulkan Sp. z o. o. 42-506 Będzin,
ul. Mickiewicza 56
Dostawa piasku
7 "MASFALT" Sp. z o. o. 05-800 Pruszków,
ul. Stefana Bryły 4
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej
8 BAUKRANE
Sp. z o. o.
80-299 Gdańsk,
ul. Jana Keplera 36
Dostawa materiałów budowlanych
9 PGP "Bazalt" S.A. Wilków,
59-500 Złotoryja
Dostawa materiałów budowlanych
10 Górażdże Beton Sp. z o. o. 47-316 Górażdże,
ul. Cementowa 1
Dostawa betonu
11 Dyszy Andrzej "IMPART" 42-625 Ożarowice
ul. Męczenników 34
Dostawa barier betonowych
12 Górażdże Cement S.A. 47-316 Chorula
ul. Cementowa 1
Dostawa spoiw
13 WSZOŁA ZDZISŁAW FIRMA HANDLOWA "TRANSBUD-WULKAN" 42-512 Psary
ul. Sosnowa 7
Dostawa kruszywa
14 Polski Beton Sp. z o. o. Sp. k. 40-155 Katowice
ul. Konduktorska 39A
Dostawa spoiwa
15 BRIDGER Sp. z o. o. ul. Sosnowa 3
Lublewo Gdańskie
83-050 Kolbudy
Dostawa desek gzymsowych
16 PPUH "DOLOMIT" Kopalnia "Ząbkowice" S.A. 42-520 Dąbrowa Górnicza
ul. Dolomitowa 6
Dostawa kruszywa
17 ViaCon Polska Sp. z o. o. 64-130 Rydzyna
ul. Przemysłowa 6
Dostawa przepustów
18 Hunnebeck Polska Sp. z o. o. 05-532 Baniocha,
Łubina 55
Dostawa szalunków
19 THOMAS CEMENTY Sp. z o. o. 02-981 Warszawa,
ul. Zawodzie 20A
Dostawa cementu i spoiwa
20 "GRILTEX POLSKA" Sp. z o. o. 62-002 Suchy Las Złotkowo,
ul. Obornicka 7
Dostawa geokompozytu
21 "FERRUM" S. A. 40-246 Katowice,
ul. Porcelanowa 11
Dostawa rur wodociągowych
22 AMIBLU POLAND Sp. z o. o. 41-300 Dąbrowa Górnicza,
ul. Koksownicza 11
Dostawa rur GRP
23 UPONOR INFRA Sp. z o. o. 01-217 Warszawa,
ul. Kolejowa 5/7
Dostawa rur
24 OKSYDAN Sp. z o. o. 44-100 Gliwice,
ul. Łużycka 16
Dostawa osadników piasku i zawiesin
25 PALISANDER Sp. z o. o. 16-070 Choroszcz,
ul. Zaczerlańska 17
Dostawa deskowania
26 Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Drzewnego "GRÓDKÓW" Sp. z o. o. 42-575 Gródków,
ul. Zwycięstwa 2
Dostawa desek, bali, kantówek
27 PLASTIMEX Sp. z o. o. 42-287 Lubsza,
ul. Powstańców 37
Dostawa rur
28 BRUK-BET Sp. z o. o. 33-240 Żabno,
ul. Nieciecza 199
Dostawa przepustów skrzynkowych
29 BETARD Sp. z o. o. 55-095 Długołęka
ul. Polna 30
Dostawa belek zbrojonych typu T 24 i belek Kujan
30 Mineral Polska Sp. z o. o. 58-379 Czarny Bór,
ul. Wesoła 12
Dostawa kruszywa
31 BETONLIT Sp. z o. o. 46-282 Lasowice Wielkie,
ul. Trzebiszyn 65
Dostawa wpustów deszczowych oraz studni betonowych
32 NORDKALK Sp. z o. o. 31-101 Kraków,
ul. Na Groblach 21
Dostawa kruszywa
33 Konsorcjum Stali S. A. 42-400 Zawiercie,
ul. Paderewskiego 120
Dostawa stali zbrojeniowej
34 Adam Białek
"TRANS STONE"
98-355 Działoszyn,
Kolonia Lisowice 21A
Dostawa pospółki
35 BRUK S.A. 42-714 Lisów,
ul. Częstochowska 19
Dostawa galanterii betonowej
36 IZOLACJA MATIZOL
Sp. z o. o.
38-300 Gorlice
ul. 11 Listopada 32
dostawa papy termozgrzewalnej mostowej wraz z bitumicznym środkiem gruntującym
37 ADAM PIEKARCZYK
PPHU „ADMAR"
42-350 Stara Huta
ul. Myszkowska 71
dostawa spoiwa hydraulicznego
38 "PERI POLSKA"
Sp. z o. o.
05-860 Płochocin
ul. Stołeczna 62
dostawa sklejki T-Plex
39 DB Cargo Polska S.A. 41-800 Zabrze
ul. Wolności 337
dostawa/ udostępnienie piasku
40 SKLEJKA-EKO S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Reymonta 35
dostawa sklejki brzozowej
41 Uni-Bitumen Sp. z o. o. 80-718 Gdańsk
ul. Elbląska 135
dostawa asfaltu
42 ORLEN Asfalt Sp. z o. o. 09-400 Płock
ul. Łukasiewicza 39
dostawa asfaltu
43 FOKUS PREMIUM Sp. z o. o. 84-241 Gościcino
ul. Fabryczna 1
dostawa sklejki brzozowej
44 POLOCHEM WOJCIECH MISIURNY 44-100 Gliwice
ul. Dekabrystów 3
dostawa Wetfix
45 "ALPIDA" Sp. z o. o. 02-797 Warszawa
ul. Franciszka Klimczaka 20 lok. 86
dostawa krawężników wraz z kompletem ścieków granitowych
46 MODERN MATERIALS Sp. z o. o. 42-575 Gródków
ul. Zwycięstwa 2
dostawa desek, kantówek
47 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MONOS" WSZOŁA-JĄKALSKA MONIKA 42-512 Preczów
ul. Sosnowa 7
dostawa rumoszu skalnego
48 ZAKŁAD PREFABRYKACJI BUDOWLANYCH "KOBET" HENRYK KOGUT 41-945 Piekary Śląskie
ul. Grunwaldzka 70
dostawa stopni skarpowych zbrojonych oraz obrzeży betonowych
49 „GAMRAT” S.A. 38-200 Jasło
ul. Mickiewicza 108
dostawa rur
50 "BOMIS" S.A. 40-155 Katowice
ul. Konduktorska 14
dostawa stali prefabrykowanej
51 CONCRETE-MIX Sp. z o.o. 32-050 Skawina
ul. Energetyków 1
dostawa spoiwa hydraulicznego
52 KRZEMIX Sp. z o.o. 08-110 Siedlce
ul. Czerwonego Krzyża 21/151
dostawa żywicy
53 UAB "ANTROCELAS" Uosiu str.9, Gergzdeliai 9,
81111 Śiaulu R. Litwa
dostawa stabilizatora mastyksu
54 KOPALNIA GRANITU KAMIENNA GÓRA-CELINY Sp. z o.o. 26-065 Piekoszów
ul. Częstochowska 6
dostawa kruszywa
55 BĄK TOMASZ "STALMAT" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 42-520 Dąbrowa Górnicza
ul. Podbagienko 17
dostawa rur stalowych
56 FLORA BIS Sp. z o.o. 42-160 Krzepice
ul. Rolnicza 3
dostawa paneli akustycznych
57 PIKUŁA Sp. z o.o. 38-200 Jasło
ul. Floriańska 121
dostawa rur kanalizacyjnych zewnętrznych korugowanych z kielichem, dostawa rur PVC
58 RETTENMAIER POLSKA Sp. z o.o. 02-366 Warszawa
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7b
dostawa produktu VIATOP STANDARD

DALSI USŁUGODAWCY
L.p. Nazwa dalszego Usługodawcy Adres Nazwa Usługodawcy Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 REMEA Sp. z o.o. 01-797 Warszawa
ul. Powązkowska 44C
Complex Projekt Sp. z o. o biuro projektowo - konsultingowe Wykonanie badań terenowych
2 Uni-Geo Południe
Sp. z o.o.
31-589 Kraków,
ul. Sikorki 1
Complex Projekt Sp. z o. o biuro projektowo - konsultingowe projekt robót geologicznych

DALSI PODWYKONAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Nazwa Podwykonawcy Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 Global Inż.
Sp. z o. o., Sp. k.
42-260 Kamienica Polska,
ul. Marii Konopnickiej 231
EKOPRINŻ Sp. z o. o. Wykonanie sieci wodociągowej
2 ANTICOR
Sp. z o. o., Sp. k.
32-020 Wieliczka,
ul. Wygoda 28
SCZ INWESTYCJE Sp. z o. o. Wypełnienie przestrzeni między rurowej na gazociągach wysokiego ciśnienia wraz z materiałem
3 SKTC Sp. z o. o. 41-400 Mysłowice,
ul. Jabłoniowa 2
"GROTEX" Sp. z o. o. Wykonanie robót budowlanych w zakresie teletechniki polegające na usunięciu kolizji TO-04
4 Bobstal FB ŚLIWA Spółka Jawna 30-853 Kraków,
ul. Ogórkowa 25
P2P Sp. z o. o. Montaż zbrojenia na obiektach: WD7; WD8; WD9; WD10
5 GASCONTROL POLSKA Sp. z o. o. 43-267 Suszec,
ul. Pszczyńska 60
SCZ INWESTYCJE Sp. z o. o. wykonanie prac hermetycznych
6 MSK KRAJCZOK Sp. j. 44-285 Rzuchów,
ul. Graniczna 5
INŻBUD TT Sp. z o. o. wykonanie kanalizacji deszczowej KD-14, KD-15, KD-16, wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku GP (węzeł Pogoria)
7 JAROSŁAW CHODACKI FIRMA BUDOWLANA BUD-JAR 32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 272
INŻBUD TT Sp. z o. o. budowa kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału z rur PP o średnicy fi 800-fi 200, bez przyłączy (tylko montaż kaskad)

DALSI DOSTAWCY
L.p. Nazwa podmiotu Adres Nazwa Podwykonawcy Ogólny opis zakresu prac i / lub robót
1 PW METKOM
Sp. z o. o., Sp. k.
43-254 Warszowice,
ul. Gajowa 17
SCZ INWESTYCJE Sp. z o. o. Dostawa materiałów
2 Górażdze Beton Sp. z o. o. 47-316 Górażdże,
ul. Cementowa 1
G-PROJEKT Sp. z o. o. Dostawa betonu towarowego